Home
o Nas
Kontakt
Obsługiwane jednostki powiatowe
Czym się zajmujemy
W ramach wspólnej obsługi jednostek powiatowych wykonujemy:

- obsługę administracyjno-organizacyjną i informatyczną,

- obsługę prawną,

-
obsługę finansową ,

- obsługę rachuby płac ,

- prowadzenie rachunkowości ,

- sprawozdania finansowe i budżetowe.Szczegółowy zakres został określony w naszym
Statucie.

o Nas
2018 © Plywaj